اهمیت چاپ مقاله در مصاحبه دکتری

کنفرانسهای معتبر
امتیاز دهی در مصاحبه دکتری شامل کنفرانسهای معتبر نیز می باشد. شرکت در یک کنفرانس بین المللی خارجی ۲ امتیاز دارد. کنفرانس بین المللی داخلی ۱/۵ امتیاز؛ همایشها، پنجمین همایش به بالا ۵/. امتیاز؛ همایشهای دانشجویی امتیاز ندارند؛ و کنفرانسهای ملی ۱ امتیاز دارند. در نهایت، حداکثر نمره ای که شرکت در کنفرانس ها در امتیازدهی در مصاحبه دکتری به خود اختصاص می دهند برابر با ۵ می باشد.
مقالات علمی ترویجی
یکی دیگر از ملاکهای امتیاز دهی در مصاحبه دکتری مقالات علمی ترویجی است. به طوریکه به یک مقاله ترویجی ۲ امتیاز و یک مقاله دانشجویی ۵/. امتیاز دارد. حداکثر نمره امتیاز دهی در مصاحبه دکترا به مقالات علمی ترویجی ۵ می باشد.
مقالات ISI
بخشی از امتیاز دهی در مصاحبه دکتری بر اساس تعداد مقالات ISI می باشد. مقاله ISI بیشترین نمره را در مصاحبه دکتری به خود اختصاص می دهد؛ به طوریکه امتیاز یک مقاله ISI برابر ۷ می باشد. حتی این نمره می تواند بر اساس ضریب تاثیر مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است افزایش یابد. در نهایت حداکثر نمره ای که به مقالات ISI یک فرد در امتیاز دهی در مصاحبه دکترا داده می شود ۲۵ است.
مقالات علمی پژوهشی و ISC
امتیاز دهی در مصاحبه دکتری شامل مقالات علمی پژوهشی نیز می شود. به طوریکه هر مقاله پژوهشی انگلیسی حداکثر ۶ امتیاز و هر مقاله علمی پژوهشی فارسی حداکثر ۵ امتیاز دارد. نهایتاً در امتیاز دهی در مصاحبه دکتری حداکثر نمره به مقالات علمی پژوهشی ۱۵ می باشد.

اهمیت مقالات دانشگاهی در گرفتن بورس از دانشگاههای خارج از کشور

جهان به سرعت در حال رشد و توسعه همگانی است.دانشگاههای بزرگ جهان از سراسر دنیا دانشجویان ممتاز و نخبگان دانشگاهی را جذب می کنند تا بتواند زمینه توسعه یافتگی جوامع را فراهم آورند.طبق آمار موجود سالیانه 180 هزار دانشجو برای ادامه تحصیل از کشور خارج می شوند و این دانشجویان کسانی هستند که دارای رزومه علمی مناسب هستند.چاپ مقالات ISI در ژورنال های معتبر می تواند یک رزومه مناسب را برای شما به ارمغان آورد و زمینه تحصیل شما در خارج از کشور را فراهم نماید.